English

Priodasau

Photo: Sacha Miller

Mae pob cwpl yn wahanol, ac felly hefyd pob priodas.

Photo: Nanette Hepburn

Nod Brynich yw cynnig priodas ymlacedig i’w mwynhau sydd wedi ei theilwra i’ch gofynion chi. Mae’n hagwedd gyfeillgar a diymhongar yn golygu y gallwch drefnu’ch penwythnos yn ôl eich dymuniad.

Mae The Barn at Brynich yn adeilad cofrestredig Gradd II syfrdanol, wedi ei ailwampio i’r safon uchaf. Â’i thrawstiau deri gwreiddiol, lle tân a lloriau cerrig, bydd The Barn yn lleoliad gwirioneddol unigryw ar gyfer diwrnod eich priodas.

Mae’n llety hunan arlwyo pum seren yn cysgu hyd at 20 o westeion drwy gydol y penwythnos – gan roi amser a lle i chi fod gyda’ch ffrindiau a theulu a gwneud y mwyaf o’r lleoliad hyfryd ar yr achlysur pwysig hwn.

Mae gan The Barn drwydded ar gyfer priodasau a gallwn eistedd 64 o westeion ar gyfer y seremoni briodasol. Gall eich seremoni fod mor bersonol ag y dymunwch gyda’ch dewis chi o gerddoriaeth, darlleniadau ac addurniadau.

Gellir teilwra’r brecwast priodas a dathliadau gyda’r nos i’ch gofynion chi. P’un a ydych eisiau pryd o fwyd ffurfiol â phawb yn eistedd wrth y bwrdd, neu ddigwyddiad mwy hamddenol, mae’n bosib mai The Barn yw’r union beth yr ydych yn chwilio amdano.

Os hoffech drafod eich syniadau, yna mae croeso i chi ein ffonio ar 01874 623480

Prisiau a Ffurflen Archebu lle