English

Ffeiri Priodas

Wedding fayre at BrynichWedding fayre at BrynichYn Brynich rydym fel arfer yn cynnal ffair ddwywaith y flwyddyn – Un o gwmpas mis Mawrth a’r llall o gwmpas mis Hydref.

Mae ein priodas nesaf ar Ddydd Sul  26 Hydref 2014

Rydym yn hoffi arddangos cymysgedd o arddangoswyr i wneud yn siŵr bod digon i gynnal diddordeb ein priodfeibion a’n priodasferched. Gan fod llawer o bobl bob amser yn mynychu’n ffeiri priodas, mae’r galw am fwrdd arddangos bob amser yn uchel iawn. Os hoffech arddangos, yna ffoniwch i drafod. Caiff arddangoswyr eu dynodi â byrddau arddangos ar sail y cyntaf i’r felin.