English

Brecwast Priodas

Photo: Nanette Hepburn

Evening reception at Brynich

Photo: Simon Gough

Gallwn eistedd hyd at 64 o westeion ar gyfer brecwast priodas ffurfiol. Tasai gennych chi fwy o nifer mewn golwg, yna efallai yr hoffech ddefnyddio’n tiroedd helaeth ar gyfer brecwast mewn marcî gan ddychwelyd i’r Barn ar gyfer dathliadau gyda’r nos, ble y gallwn wneud lle i hyd at 120 o westeion.

Yma, yn The Barn cewch ddewis eich arlwywyr eich hun gan roi mwy o reolaeth i chi dros  y math o fwyd a chyllid. Gallwn argymell llawer o gwmnïau lleol yr ydym wedi gweithio â nhw ac a all roi pob cymorth a chyngor sydd eu hangen arnoch.

Mae bar wedi ei drwyddedu’n llawn yn The Barn sy’n gweini dewis da o winoedd, cwrw lleol a gwirodydd. Ceisiwn gadw prisiau’r bar mor gystadleuol â phosib fel nad oes raid i chi, ein gwesteion dalu gormod ar ddiwrnod eich priodas.

Gallwn gynnig pecyn wedi ei deilwra i’ch siwtio chi a’ch gwesteion o ran diodydd wrth i chi gyrraedd ac ar gyfer llwnc destun. Dywedwch wrthym beth hoffech ei gael a gwnawn ein gorau i’w ddarparu ar eich cyfer.

Cyflenwyr Arlwyo

Rhestr Win 2013

Rhestr Prisiau Bar 2013