English

Cyfarfodydd

A meeting in the Barn

Wedi ei leoli yng nghalon Bannau Brycheiniog, mae The Barn at Brynich yn lleoliad cyfarfod mewn llecyn heddychlon, gwledig, ym mhell o sŵn a stŵr y swyddfa. Mae pob peth sydd ei angen arnoch yma, o WiFi i ddewis o gyfryngau arddangos. Gallwch drefnu bod yr ystafell gyfarfod yn cael ei gosod mewn unrhyw ffordd y dymunwch – o ystafell fwrdd, i arddull theatr a grwpiau gwaith.

Catering for business meetings

Lleolir The Barn filltir o dref Aberhonddu yng nghanolbarth Cymru. Â mynediad hawdd oddi ar gefnffyrdd yr A40 a’r A470 â digon o le i barcio am ddim. Mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer cyfarfodydd ‘Cymru gyfan’, gan ei fod wedi ei leoli yng nghanol Cymru.

Gallwn gynnig nifer o wahanol becynnau ar y cyfraddau canlynol:

•  Cyfarfod Brecwast – 7:30am – 9:00am @ £10 am bob cynrychiolydd
•  Cyfarfod Hanner Dydd heb fwyd – 9:00am – 12noon @ £10 am bob cynrychiolydd
•  Cyfarfod Hanner Diwrnod heb fwyd – 9:00am -1:00pm @ £15 am bob cynrychiolydd
•  Cyfarfod Diwrnod Llawn heb fwyd – 9:00am – 5:00pm @ £18 am bob cynrychiolydd

 

 

Cyfraddau Ystafell Gyfarfod The Barn
Ffurflen Archebu Lle am Gyfarfod
Opsiynau Gosod Ystafell Gyfarfod

Testimonial

“I would like to let you know how impressed we all were with the venue. The food and refreshments were excellent and all of our delegates were impressed. The training room was very impressive and the location is very convenient and easy to find. It was also very useful to have a computer expert on hand to help us set up our equipment and the service you provided checking that everything was ok throughout the day was second to none.”
– Clare Davies – Home Start
“The team at the Barn at Brynich looked after us extremely well, and I have passed the details of this excellent venue to colleagues”
– Richard Curtis , Company Secretary, Dwr Cymru, Welsh Water