English

Gweithgareddau

Catering for functions at the Barn

functions at the barn

Photo: Simon Gough

Mae The Barn at Brynich yn lleoliad grêt ar gyfer parti, twmpath neu ddigwyddiad teuluol. P’un a ydych eisiau dathlu mewn steil neu barti syml i ymlacio ynddo, yna gall The Barn gynnig y lleoliad perffaith i chi. Mae lle i 64 o westeion eistedd yn gyfforddus mewn trefniant ffurfiol, neu 120 ar gyfer parti nôs.

Os oes diddordeb gennych mewn archebu yna mae croeso i chi alw heibio a thrafod. Pan fydd syniad gennych o’r hyn rydych ei eisiau, a’r nifer sy’n cael gwahoddiad yna byddwn yn cynnig pris i chi.

Ffoniwch ni ar 01874 623480

Am restr o arlwywyr a  darparwyr cerddoriaeth a argymhellir gennym ewch i’r  tudalen dolenni defnyddiol