English

Dathliadau Gyda’r Nôs

Photo: Nanette Hepburn

Evening celebrations at brynich

Photo: Simon Gough

Eich dewis chi, unwaith yn rhagor, yw’r dathliadau gyda’r nôs. Mae The Barn yn lle gwych ar gyfer partïon, â lle i hyd at 120 o bobl, a digon o le i fand byw a disco. Efallai y byddwch yn cymryd mantais o’r lleoliad gwledig a chael Twmpath, sydd yn siŵr o gael eich gwesteion ar eu traed yn dawnsio a mwynhau eu hunain. Neu, efallai bod gwell gennych gerddoriaeth gefndir dawelach er mwyn ymlacio a myfyrio dros eich diwrnod.