English

Bythynnod

Cottage interior

Photo: Nanette Hepburn

Mi fyddai’n drueni rhuthro drwy’r achlysur arbennig hwn, felly rydym yma yn Brynich yn cynnig llety i 20 o’ch gwesteion aros am dair noson. Mae cael defnydd cyfyngedig i chi o’r bythynnod a’r gerddi’n rhoi caniatâd i chi dreulio’r penwythnos cyfan yn mwynhau eich dathliadau.

Gallwch dreulio’r noswaith cyn y briodas yn gwneud eich paratoadau terfynol ac yna ymlacio gyda’ch ffrindiau a theulu cyn y diwrnod mawr.

Yna bydd gennych y diwrnod wedi’r briodas i ddadebru gyda’ch gilydd – gan gael picnic a gêm o rownderi efallai yn ein gerddi helaeth neu fynd am dro dros dir ein fferm i’r dafarn leol am ginio braf.

Gwefan Bythynnod Fferm Brynich