English

Seremonïau

Photo: Simon Gough

Wedding ceremony

Photo: Nanette Hepburn

Mae gan The Barn drwydded ar gyfer seremonïau sifil, a gallwn eistedd 64 o westeion ar gyfer eich gwasanaeth. Gall y seremoni fod mor bersonol ag y dymunwch, gyda’ch dewis chi o ddarlleniadau, cerddoriaeth fyw a gallwch hyd yn oed ysgrifennu eich addewidion eich hun.

Caiff eich seremoni ei weinyddu gan y cofrestryddion lleol. Bydd angen i chi gysylltu â nhw i drafod eich priodas. Y mae’n wirioneddol bwysig eich bod chi’n archebu’r cofrestrydd ar yr un adeg ag yr ydych yn archebu’r lleoliad.

Ceir llawer o eglwysi hyfryd yn y rhan hon o Bowys, felly os byddai’n well gennych briodi mewn eglwys yna mae croeso i chi briodi mewn eglwys leol a dod i’r Barn ar gyfer y brecwast ar ôl hynny.

Addoldai