English

Amdanom Ni

The farm at Brynich

The team at Brynich - Photo: Fairyodd

The team at Brynich – Photo: Fairyodd Photography

Bu teulu’r Jonesiaid yn rhedeg Brynich ers 1966, gan ddechrau fel fferm deuluol ac esblygu dros y blynyddoedd i’r busnes welwch chi heddiw. Mae Mark a Cath sy’n frawd a chwaer yn parhau i berchen ar Brynich a’i redeg â thîm ymroddedig o staff.

Bydd Cath, Mark, a’n Rheolwr Gweithgareddau, Simon, yn gofalu amdanoch yn ofalus iawn drwy gydol eich cynllunio ac ar ddiwrnod y gweithgaredd ei hun. Caiff Simon ei gydnabod am ei ffordd agos atoch ac ymarferol a bydd bob amser yn gwneud ei orau i ofalu ar eich ôl chi a’ch gwesteion.

Mae Mark a’i wraig Becca yn byw yn Brynich ac yn rhedeg y bythynnod. Maen nhw bob amser o gwmpas y lle i sicrhau bod popeth sydd ei angen arnoch gennych chi wrth i’ch gweithgaredd agosáu ac yn ystod eich arhosiad.

Mae Jane, sy’n cadw’r llyfrau, yn gyfeillgar ac effeithlon, a bydd yn gofalu am yr holl waith papur ac agweddau ariannol eich bwcio.

Mae gweddill y tîm, o dan arweiniad Rebecca, yn cynnig gwasanaeth cynnes ac effeithlon ar ddiwrnod y gweithgaredd. Ni fydd unrhywbeth fyth yn ormod o drafferth i’n staff ni, ac maen nhw i gyd yn ymfalchïo wrth sicrhau bod pob achlysur yn llwyddiant. 

Ein Hethos

Yn Brynich rydym bob amser yn gwneud y gorau gallwn ni i’n cwsmeriaid:

Credwn mewn:
•  cynnig gwasanaeth cyfeillgar, dibynadwy;
•  agwedd hyblyg, ymarferol;
•  sicrhau bod ein cwsmeriaid yn mynd i ffwrdd yn hapus.

Yn Brynich rydym yn ceisio amharu cyn lleied ag y gallwn ar yr amgylchedd.

Credwn mewn: 

• defnyddio pŵer a dŵr yn synhwyrol, ac yn cynhyrchu o leiaf 50% o’n trydan gan ddefnyddio ynni solar;
• defnyddio llai o drydan a nwy blwyddyn ar ôl blwyddyn trwy wella goleuadau, insiwleiddio a newid i offer sy’n defnyddio ynni’n effeithlon.
•  gwneud  pob ymdrech i reoli’n tir mewn modd sy’n diogelu ein bioamrywiaeth;
•  bod yn rhan o’r Cynllun Busnes Twristiaeth Gwyrdd;
•  gweithredu polisi amgylcheddol llym – a chadw ato fe!