English

The Barn at Brynich

Busnes teuluol bach yw Brynich gyda theulu’r Jonesiaid yn ei redeg ers y 1960au. Rydym yn cynnig hyblygrwydd i’n gwesteion fwynhau’r lleoliad rhyfeddol hwn yn ôl eu dewis.

Gellir archebu lle yn The Barn ar gyfer priodasau, gweithgareddau a chyfarfodydd.

Byddwn ni hefyd yn cynnig llety pum seren i chi a’ch gwesteion yn ein pedwar bwthyn gwyliau hunan arlwyo. Gyda digon o le i’w fwynhau ac ymlacio ynddo mewn lleoliad darluniadol, byddwch yn gallu manteisio’n llawn ar yr ardal brydferth hon o Gymru.